Ontwerp en advies

Bouwbureau Dijkstra adviseert bij de totstandkoming van uw woonwensen. Afhankelijk van deze woonwensen en budget ontwerpen wij uw nieuwe woning, serre, aanbouw, etc.

Aankoopbegeleiding

Bij de aankoop van een woning bestaat onze begeleiding uit het adviseren omtrent de bouwkundige staat en verbouw-, en/of uitbreidingsmogelijkheden.

Vergunningen

Bouwbureau Dijkstra adviseert over de mogelijke noodzaak van een vergunning en zal, wanneer dit nodig is deze vergunning voor u bij de plaatselijke gemeente aanvragen.

Constructieadvies

Moeten bestaande constructies worden gewijzigd en/of nieuwe constructies zoals funderingen, houtconstructies en/of  staalconstructies aangebracht? Wij kunnen u hierover adviseren.

Calculaties

Om een goed inzicht te krijgen in de te verwachte bouwkosten kunnen we voor u een gedetailleerde kostenberekening van alle werkzaamheden en materialen voor u maken.

Bouwbegeleiding

We geven advies en ondersteuning bij het nieuw bouwen, verbouwen of renoveren van uw woning. Bouwbureau Dijkstra kan zorgen voor de gehele bouwbegeleiding.

Of het nu gaat om de begeleiding bij de aankoop van een woning, verbouw of aanbouw, het aanvragen van noodzakelijke vergunningen of een kostenberekening van uw ideeën. Bouwbureau Dijkstra staat garant voor deskundig advies en begeleiding van A tot Z.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

Bocke Dijkstra

Uw bouwadviseur

Adres
Meester v/d Meistraat 7
8433 NK Haulerwijk

Telefoon
06-29398439

E-mail
info@bbdijkstra.nl

KVK nummer
5328 7622

Particulieren

We geven advies en ondersteuning bij het nieuw bouwen, verbouwen of renoveren van uw woning. Bouwbureau Dijkstra kan zorgen voor de gehele bouwbegeleiding. Onder bouwbegeleiding verstaan wij:

 • Aanvraag offertes bij diverse aannemers, leveranciers en onderaannemers
 • Beoordelen van de ingediende offertes
 • Werkzaamheden i.o.m. u uitbesteden
 • Maken planning
 • Regelmatig bouwoverleg met de diverse partijen
 • Het houden van bouwtoezicht en overleg op de bouw
 • Adviseren bij de te maken materiaalkeuzes ( tegelwerk, deurbeslag etc)
 • Financieel overzicht bijhouden (meer-, en minderwerk)
 • Oplevering werkzaamheden

Zelf aan de slag? Wij zijn er voor klussers en doe-het-zelvers die bouwwerkzaamheden zelf willen uitvoeren. In de praktijk merken we dat een handige doe-het-zelver vaak niet altijd over de juiste vakkennis en ervaring beschikt, of dat er zich tijdens de bouwwerkzaamheden onvoorziene problemen voordoen. Bouwbureau Dijkstra denkt met u mee en zorgt voor een stappenplan, goed advies en de juiste bouwmaterialen. Wij zijn een vraagbaak voor alle bouwtechnische zaken die tijdens de bouwwerkzaamheden aan de orde kunnen komen.

Ontwerp en advies

In de eerste gesprekken proberen wij gezamenlijk uw woonwensen te omschrijven en vast te stellen of uw woonwensen binnen het door u gestelde budget passen. Aan de hand van deze woonwensen en budget ontwerpen wij samen met u de nieuwe woning, serre, aanbouw, garageberging, tuinhuis, dakkapel  etc.

Het ontwerpplan wordt, indien er een vergunning nodig is, voorgelegd aan de plaatselijke gemeente of e.e.a. binnen het bestemmingsplan past en er wordt advies gevraagd bij de provinciale welstandscommissie.

Bij een positief advies van de gemeente en welstandscommissie  wordt van het ontwerpplan  een technische tekening en eventueel een technische werkomschrijving gemaakt. Indien nodig kunnen er ook werktekeningen en detailtekening worden gemaakt. Vervolgens kan er door ons een kostenberekening van het bouwplan gemaakt worden en kunnen, indien noodzakelijk, de nodige vergunningen worden aangevraagd.

Constructieberekeningen en advies

Bij de meeste bouwwerkzaamheden worden vaak bestaande constructies gewijzigd en/of nieuwe constructies zoals funderingen, houtconstructies en/of  staalconstructies aangebracht. Bouwbureau Dijkstra kan zorgen voor een goed advies en de benodigde berekeningen en tekeningen. Ook een sonderingsonderzoek kunnen wij voor u verzorgen.

Calculaties

Om een goed inzicht te krijgen in de te verwachte bouwkosten van de bouwwerkzaamheden, kan Bouwbureau Dijkstra voor u een gedetailleerde kosten berekening van al voorkomende werkzaamheden en materialen voor u maken.

Aanvraag vergunningen

Bouwbureau Dijkstra kan voor u de nodige vergunningen bij de plaatselijke gemeente aanvragen. Wij verzorgen dan ook  de bij de vergunningsaanvraag behorende bouwbesluitberekeningen en beoordelen vooraf of de geplande bouwwerkzaamheden voldoen aan het bouwbesluit.

Ook voor het indienen van een melding van een asbestsanering incl. de nodige asbestinventarisatie kunt u terecht bij Bouwbureau Dijkstra.

Aankoopbegeleiding

Bij de aankoop van een woning kunnen wij u adviseren omtrent de bouwkundige staat en verbouw-, en/of uitbreidingsmogelijkheden. Voor het eventuele achterstallig onderhoud, of onderhoud op termijn kunnen wij voor uw een kostenindicatie maken.

Mocht u de woning willen verbouwen of uitbreiden dan kunnen wij samen met u een ontwerpplan maken met de daarbij behorende kostenopgaaf die nodig is voor een eventuele financiering.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek over uw bouwplannen en/of een vrijblijvende kostenopgaaf van de eventueel uit te voeren werkzaamheden door Bouwbureau Dijkstra?

Bedrijven

We geven advies en ondersteuning bij het nieuw bouwen, verbouwen of renoveren van uw bedrijfsgebouw. Bouwbureau Dijkstra kan zorgen voor de gehele bouwbegeleiding. Onder bouwbegeleiding verstaan wij:

 • Aanvraag offertes bij diverse aannemers, leveranciers en onderaannemers
 • Beoordelen van de ingediende offertes
 • Werkzaamheden i.o.m. u uitbesteden
 • Maken planning
 • Regelmatig bouwoverleg met de diverse partijen
 • Het houden van bouwtoezicht en overleg op de bouw
 • Adviseren bij de te maken materiaalkeuzes
 • Financieel overzicht bijhouden (meer-, en minderwerk)
 • Oplevering werkzaamheden

Ontwerp en Advies

In de eerste gesprekken proberen wij gezamenlijk uw programma van eisen te omschrijven en vast te stellen of dit programma van eisen binnen het door u gestelde budget past.

Aan de hand van dit programma van eisen wordt een ontwerpplan gemaakt. Het ontwerpplan wordt voorgelegd aan de plaatselijke gemeente of e.e.a. binnen het bestemmingsplan past en er wordt advies gevraagd bij de provinciale welstandscommissie. Bij een positief advies van de gemeente en welstandscommissie wordt van het ontwerpplan een technische tekening en eventueel een technische werkomschrijving gemaakt. Indien nodig kunnen er ook werktekeningen en detailtekening worden gemaakt. Vervolgens kan er door ons een kostenberekening van het bouwplan gemaakt worden en kunnen, indien noodzakelijk, de nodige vergunningen worden aangevraagd.

Constructieberekeningen en advies

Bij de meeste bouwwerkzaamheden worden vaak bestaande constructies gewijzigd en/of nieuwe constructies zoals funderingen, houtconstructies en/of staalconstructies aangebracht. Bouwbureau Dijkstra kan zorgen voor een goed advies en de benodigde berekeningen en tekeningen. Ook een sonderingsonderzoek kunnen wij voor u verzorgen.

Calculaties

Om een goed inzicht te krijgen in de te verwachte bouwkosten van de bouwwerkzaamheden, kan Bouwbureau Dijkstra voor u een gedetailleerde kostenberekening van al voorkomende werkzaamheden en materialen voor u maken.

Aanvraag vergunningen

Bouwbureau Dijkstra kan voor u de nodige vergunningen bij de plaatselijke gemeente aanvragen. Wij verzorgen dan ook de bij de vergunningsaanvraag behorende bouwbesluitberekeningen en beoordelen vooraf of de geplande bouwwerkzaamheden voldoen aan het bouwbesluit. Ook voor het indienen van een melding van een asbestsanering incl. de nodige asbestinventarisatie kunt u terecht bij Bouwbureau Dijkstra.

Aankoopbegeleiding

Bij de aankoop van een bedrijfspand kunnen wij u adviseren omtrent de bouwkundige staat en verbouw-, en/of uitbreidingsmogelijkheden. Voor het eventuele achterstallig onderhoud, of onderhoud op termijn kunnen wij voor uw een kostenindicatie maken. Mocht u het bedrijfspand willen verbouwen of uitbreiden dan kunnen wij een samen met u een ontwerpplan maken met de daarbij behorende kostenopgaaf die nodig is voor een eventuele financiering. [/su_expand]

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek over uw bouwplannen en/of een vrijblijvende kostenopgaaf van de eventueel uit te voeren werkzaamheden door Bouwbureau Dijkstra?

Bouw- en timmerbedrijven

Voor u als bouw-, en timmerbedrijf biedt Bouwbureau Dijkstra de volgende diensten aan voor zowel de woningbouw, kantoren, agrarische bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsgebouwen:

 • Ontwerpplannen i.o.m. u en opdrachtgever maken
 • Eventueel inschakelen van een architect voor het ontwerpplan
 • Bestek-, werk-, en detailtekeningen maken
 • 3D impressie verzorgen
 • Werkomschrijving maken
 • Constructieberekeningen en tekeningen voor hout, staal en beton verzorgen
 • Bouwbesluitberekeningen verzorgen
 • Overleg met gemeente en welstandscommissie
 • Milieukundig bodemonderzoek verzorgen
 • Sonderingen verzorgen
 • Asbestinventarisatie verzorgen
 • Vergunningsaanvragen en sloopmeldingen verzorgen
 • Calculaties maken
 • Planning maken

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek over uw bouwplannen en/of een vrijblijvende kostenopgaaf van de eventueel uit te voeren werkzaamheden door Bouwbureau Dijkstra?

Meer informatie

9 + 15 =